Historia

TOWARZYSTWO WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ powstało jesienią 2010 roku jako samodzielne stowarzyszenie w miejsce Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Dzieci Chorych na Cukrzycę (Koło było bez osobowości prawnej wpisane do KRS TPD). Koło powstało w 1986 roku. Skład osobowy Towarzystwa to te same osoby, rodzice, wolontariusze, którzy tworzyli Koło TPD. Działalność taka sama – pomoc dzieciom i młodzieży z cukrzycą.