O nas

Przedmiot działalności :

1.Wspieranie i organizowanie środowiskowej integracji poprzez samopomoc, wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń.

2.Wspieranie potrzeb integracji i funkcjonowania dzieci i młodzieży z cukrzycą w ich grupach rówieśniczych, przełamywanie barier w tym zakresie, a w tym udzielanie informacji i wyjaśnień, szczególnie opiekunom takich grup.

3.Wspieranie opieki medycznej i związanej z terapiami dzieci i młodzieży z cukrzycą (organizowanie szkoleń stacjonarnych i obozów szkoleniowych). Ścisła współpraca z Katedrą i Kliniką Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego we Wrocławiu.

4.Organizowanie i wspieranie wszelkich form upowszechniania wiedzy i doświadczenia dotyczących leczenia i życia dzieci i młodzieży z cukrzyca oraz współżycia z nimi.

5.Doradztwo dla dzieci i młodzieży i ich rodzin zwłaszcza we wczesnym okresie zdiagnozowania cukrzycy, poradnictwo z zakresu praktyki życia z cukrzycą i zagadnień społecznych związanych z podejmowaniem nowych wyzwań, aktywności i życiowych zmian związanych z dorastaniem.